Algemene voorwaarden

Door de Site te bezoeken, te lezen en te gebruiken, verklaart u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en accepteertom aan deze algemene voorwaarden ('Voorwaarden') gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, zou u deze Site niet moeten gebruiken. We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te herzien door dit bericht bij te werken. We raden u aan om deze Voorwaarden regelmatig door te nemen, omdat het gebruik van dit platform uw acceptatie van deze wijzigingen zal betekenen. We behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht en zonder u te melden de beschikbare diensten op deze Site te herzien; we accepteren daarvoor geen aansprakelijkheid ten opzichte van u of andere derden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle fondswervingsacties en donaties die zijn betaald via de website: helpmee.unicef.nl (‘Organization’) De website (‘de Site’) en de bijbehorende diensten die het mogelijk maken om te doneren aan of om fondsen te werven voor:

UNICEF Nederland
Bezuidenhoutseweg 74 2594 AW Den Haag
(+31) 088 4449 650
helpmee@unicef.nl

Donatiebeleid

Als u een fout heeft gemaakt bij het doneren of als u zich bedenkt, zullen we aan uw verzoek tot terugbetaling voldoen binnen 14 dagen na uw donatie. Om een verzoek tot terugbetaling te doen, stuurt u uw betalingsbewijs naar helpmee@unicef.nl.
Terugbetalingen gebruiken de oorspronkelijke betalingsmethode. Als u heeft gedoneerd via een creditcard, zal het bedrag op dezelfde creditcard terug worden gestort.

Donaties met creditcard

De volgende creditcards worden geaccepteerd:

VISA, MasterCard

Klantenservice

U kunt altijd contact met ons opnemen op helpmee@unicef.nl (in de volgende 'Support Email’). Alle problemen voor de klantenservice moeten naar dit e-mailadres worden gestuurd

Gebruiksvoorwaarden

U moet de Website en de bijbehorende diensten ten alle tijde op een verantwoordelijke en legale manier gebruiken. In het bijzonder, maar niet uitsluitend:

 • U mag geen beledigende, obscene of racistische inhoud (inclusief foto's) op de Site of de bijbehorende diensten plaatsen. We wijzigen de Site niet actief, maar we behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht en zonder melding inhoud te verwijderen, ongeacht of deze volgens de mening van een derde wel of niet beledigend, obsceen of racistisch is. Als u zulke inhoud opmerkt, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice.
 • Als u een fondswervingspagina aanmaakt, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de inhoud (voornamelijk de foto), die u naar uw pagina uploadt, niet auteursrechtelijk beschermd is. Als dat wel zo is, moet u de schriftelijke toestemming van de houder van de auteursrechten krijgen om deze te gebruiken. We behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht en zonder melding foto's, afbeeldingen of andere inhoud van persoonlijke fondswervingspagina's te verwijderen als de auteursrechtelijke status onzeker is. Als u een inbreuk op auteursrecht op de site vermoedt, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice.
 • Behalve met betrekking op uw eigen fondswervingspagina mag nu niets op de website wijzigen of verwijderen.

We behouden ons het recht voor om alle inhoud zonder melding te verwijderen in het geval dat de bovenstaande regels niet worden gerespecteerd.

U bent verantwoordelijk voor uw eigen communicatie, inclusief de teksten voor fondswerving en reacties. Als gebruikers mag u niet:

 • De site gebruiken met het duidelijke doel om uw product of dienst te promoten, tenzij met toestemming van de Organisatie.
 • Materialen plaatsen, communiceren of verzenden die inbreuk maken op intellectueel eigendom, publiciteits- of privacyrecht van een andere persoon of rechtspersoon.
 • Materialen plaatsen die onwaar, incorrect of niet van u zijn.
 • Gedrag vertonen dat een strafrechtelijke overtreding zou zijn, de oorzaak van wettelijke aansprakelijkheid zou zijn of een andere wet of regel zou overtreden.
 • Uw identiteit of uw banden met een andere persoon of organisatie verkeerd weergeven.
 • De Site gebruiken om junk- of spamberichten te versturen naar mensen die geen e-mail van u wensen te ontvangen.
 • De Site gebruiken om enquêtes, verlotingen, loterijen, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven uit te voeren, te tonen of door te sturen.
 • De dienst of diensten van netwerken, die aan de dienst verbonden zijn, storen of ontregelen; het introduceren van computervirussen (inclusief alle varianten en soortgelijke kwaadaardige code of instructies) in onze systemen.
 • Informatie gebruiken die via de Site is verkregen of op een andere manier zonder hun toestemming contact opnemen met andere gebruikers met behulp van informatie die op of via de Site is verkregen.

Als u een profiel op de Site hebt, bent u er verantwoordelijk voor om uw account en wachtwoord geheim te houden. U accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden. U gaat er ook mee akkoord om ons onmiddelijk in te lichten als uw profiel onbevoegd gebruikt wordt of als er andere beveiligingsinbreuken bestaan.

U gaat ermee akkoord om:

 • Juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken.
 • Uw gegevens bij te houden en onmiddelijk bij te werken zodat deze juist, nauwkeurig, actueel en volledig blijven.

We respecteren het recht van de gebruiker om vergeten te worden; als u van deze Site en uit de database van de Organisatie verwijderd wilt worden, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice. Als gebruiker heeft u ook het recht op toegang tot al uw gegevens en het recht om uw gegevens naar een andere provider te exporteren. Voor ondersteuning kunt u via de e-mail contact opnemen met onze klantenservice.

Privacybeleid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle fondswervingsacties en donaties die zijn betaald via de website en de bijbehorende diensten, die het mogelijk maken om te doneren aan of om fondsen te werven voor de Organisatie.

Deze privacyverklaring

De persoonlijke gegevens die u via de Site aanlevert, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Als u een donatie doet, heeft u de optie om anoniem te blijven; dat betekent dat uw naam niet op de donatiemuur zal verschijnen. We zullen uw informatie niet aan derden bekend maken zonder uw toestemming. Dit privacybeleid specificeert de toewijding van de Organisatie aan het beschermen van de privacy van personen die de Site bezoeken, de diensten gebruiken die daar worden aangeboden, een profiel op de Site aanmaken om fondsen te werven of via de Site doneren. De Site bevat mogelijk links naar andere websites; het informatiegebruik en de inhoud van zulke andere websites zijn onderhevig aan de privacyverklaring van deze andere websites en hebben geen relatie met het privacybeleid van deze Site. We raden u aan om het privacybeleid van zulke andere websites ook te lezen.

Als u weet of vermoedt dat uw gebruikersnaam of wachtwoord gestolen is of zonder uw toestemming wordt gebruikt, moet u onmiddelijk via e-mail contact met onze klantenservice opnemen. Zodra we de melding binnenkrijgen, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om de mogelijke schade te beperken. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U moet na elke sessie op de Site uitloggen en u moet deze informatie niet met anderen delen.

De informatie die we verzamelen

We vragen om en verzamelen persoonlijke informatie over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We doen dit zodat u een fondswerving kunt starten of via de Site kunt doneren. We doen dit ook om u e-mails te sturen met de transacties van uw fondswervingspagina en uw betalingsbewijs als u een donatie hebt gedaan. We zijn legaal verplicht om e-mails met deze transacties te sturen, dus wees u ervan bewust dat u dit daarom de e-mails met transacties niet kunt annuleren.

Wie heeft toegang tot mijn creditkaartnummer?

We verwerken geen onderliggende betalingen die door de Site mogelijk worden gemaakt. Betalingen worden verwerkt door onze betalingsdienstaanbieder. Alleen de betalingsdienstaanbieder heeft toegang tot uw creditcardnummer. Gegevens die door de betalingsdienstaanbieder worden verwerkt, zijn onderhevig aan het privacybeleid van die betalingsdienstaanbieder.

Wie heeft er toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

We delen persoonlijke gegevens met partners die ons helpen bij het uitvoeren van de belangrijkste diensten (zoals hosting, gegevensopslag en beveiliding) die verband houden met de activiteiten van de Site.

Zijn de pagina's die ik aanmaak privé?

Over het algemeen niet. Als u een fondswervingspagina op de Site aanmaakt, is die niet privé. Pagina's die op de Site zijn aangemaakt, worden door zoekmachines geïndexeerd en zijn toegankelijk voor het publiek. Als u een donatie doet, kunt u ervoor kiezen om anoniem te blijven door uw naam niet op de donatie te zetten; in dit geval zal alleen de Organisatie uw naam kennen. U kunt kiezen om een webalias te gebruiken; op deze manier zullen alleen vrienden en familie de identiteit van uw donatie kennen. We kunnen publieke fondswervingspagina en donaties gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het delen op sociale media en het gebruiken in nieuwsbrieven.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close